Straatwerk

Straatwerk

Traas en Ovaa Infra B.V. is in alle vormen van verhardingen thuis, van asfalt- tot elementenverhardingen. Dit passen wij toe in herinrichtingsprojecten van bestaande woonwijken tot het aanleggen van complete nieuwe wegen. Hierin zijn we verantwoordelijk voor de completen opbouw van de wegfundatie. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden voor een wegfundatie zoals een gebonden, ongebonden of een water passerende fundatie.

Bovengenoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd. Van het maken van de fundering, het realiseren van de wegopsluiting tot aan het aanbrengen van elementenverharding. Tijdens deze werkzaamheden staat bereikbaarheid en het voorkomen van overlast bij ons in een hoog vaandel. Ook op dit gebied kunnen wij de opdrachtgever voorzien van passend advies.

Vragen over de service? neem contact op!