[vc_row][vc_column][vc_column_text]De aanleg van bermverharding heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. En zoals nu blijkt zeker niet ten onrechte. De provincie Overijssel heeft met haar grote inspanning met betrekking tot bermverhardingen haar gelijk aangetoond. De aanleg van wegbermverhardingen heeft geleid tot een spectaculaire afname van de eenzijige ongevallen op de provinciale wegen. Omdat de maatschappelijke prijs van een dodelijk ongeval ca. € 2.500.000,- bedraagt, is de investering in het voorkomen van deze ongelukken dan ook zeer rechtvaardig.

Altena vervult in de ontwikkeling van wegbermsystemen een prominente rol. De kennis, opgedaan met de aanleg van wegbermverharding in allerei omstandigheden, heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse wegbermsystemen. De tot nu toe ontwikkelde systemen zijn vastgelegd in het RONA bermverhardingsprogramma.

 

De nieuwe kijk op vijlige wegbermen en het grote belang van duurzame systemen (ook onze overheid gaat duurzaam inkopen!) zullen haar weerslag hebben om de ontwikklingen voor de wegbermen, nu en in de toekomst.

 

 • Veilige wegbermen zijn niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch van groot belang.
 • Duurzaamheidaspecten zijn niet meer weg te denken. Deze kunnen voor wegbermen als volgt gerangschikt worden:
 • Aanleg onderhoudsarme wegbermen met een lange levensduur.
 • Aanleg van systemen die sterk zijn en gemakkelijk opgenomen kunnen worden om daarna hergelegd te worden.
 • Systemen die gemaakt zijn van meterialen die het mileu zo min mogelijk belasten.
 • Systemen die de stabiliteit en de waterafvoer van de weg verbeteren, zodat ook de weg langer meegaat en minder onderhoud nodig heeft.
 • Wegbermverharding als water- en luchtzuiveringconstructies. De trend zal zijn dat het water, dat vanaf de weg in de grond verdwijnt, schoner dient te worden RONA Bermverharding kunnen functies vervullen voor CO2 binding fijnstofafvoer, de binding van zware metalen, en als zoutbuffer.

 

De onderzoeken die de provincie Overijssel in het verleden heeft uitgevoerd, gaven aan dat betonblokken met een aanlegbreedte van 80 cm de meest effectieve wegbermverharing blijkt te zijn.

De ontwikkelingen van de RONA Bermverharding van Athena zijn op dit principe ingesteld. Hierbij zijn verbeteringen aangebracht in:

 • De stabiliteit
 • De waterdoorlatendheid
 • De geluidsbelansting
 • Het onderhoud
 • De herlegbaarheid

Ook zijn in de RONA Bermverharding diverse milieucomponenten ingebracht zoals CO2 binding, waterbuffering en toepassing van reststoffen als grind en cementvervangers.

Belangrijke ontwerkpcriteria van de RONA Bermverharding zijn:

 • De wegkantbehandeling met oplegnok.
 • Het fixeerde zandpakket van minimaal 3 cm. Onder het bloksysteem.
 • De drukverdelende lagen door middel van geotextiel.
 • De aanleg van de blokken in een verband haaks op de rijrichting.
 • de onderlinge verbinding met in elkaar grijpend hol en dol

Afhankelijk van de draagkracht van de berm zal in het cunet een grondverbetering of een puinfundering kunnen worden aangebracht. In zeer slappe bermen kan het superlichte gerecyclede glas in de vorm van schuim worden aangebracht om zetting te verminderen. De praktijk rondom de RONA Bermverharding leert echter dat met de juiste uitvoermethodes extra fundering overbodig zijn.

 

Aandachtspunten bij RONA Bermverharding

Bij de aanleg van RONA Bermverharding zijn een aantal aandachtspunten op te noemen die het slagen van een optimale bermverhardiing kunnen beïnvloeden.

 • Grondwerk: Voorafgaand aan de aanleg van bermverharding is het wenselijk te hoog gelegen wegbermen zo te verlagen dat na de aanleg van de bermverharding de berm het gewenste profiel heeft.

Het cunet voor de bermverharing dient minimaal 15 cm. onder het peil van de (nieuwe) verharding te worden ontgraven en indien nodig te worden verdicht. In het cunet dient vervolgens mininaal 3 cm. Zand te worden aangebracht en op een niveau van 12 cm. onder de wegkant te worden geprofileerd. indien de bermen instabiel zijn is nader onderzoek gewenst om te bepalen of grondverbetering of het aanbrengen van een (lichtgewicht) fundering noodzakelijk is.

 

 • Wegkantbehandeling: De rand van de bestaande asfaltverharding dient zodanig behandeld te worden dat er een oplegnok ontstaat waarop de RONA Bermverharding als pendelplaat kan worden aangelegd. Deze nok dient 15 cm, onder de asfvaltverharding te liggen. Uitkomend freesmateriaal wordt bij voorkeur (mits niet teerhoudend) onderin het cunet verwerkt.
 • RONA Bermverharding: Vooraf aan het leggen van de blokken wordt afhankelijk van het bermverhardingstype een geotextiel HP90/90 of HP/90/90LL aangebracht. De RONA Bermverharding worden met de rechte zijde machinaal strak tegen de bewerkte asfaltverharding aangelegd. De elementen dienen bij aanleg minimaal 4 weken oud te zijn.
 • Afwerking: Al naar gelang worden de RONA Bermverharding gevuld met de reeds aanwezige bermgrond en/of met RONA filtermaterialen en worden daarna ingezaaid.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]