Duurzaamheid zit in ons DNA. Van de keuze voor onze componenten tot de wijze waarop wij werken: ze respecteren allemaal de impact op de omgeving.

Voortdurent innoveren

Of het nu gaat om onze CO2 absorberende halfverharding of onze schelpenmengsels die de basis vormen voor het principe van de zelfreinigende berm: onze stabiele bodemoplossingen reinigen het water voordat het het grondwater bereikt.

Zelfreinigende bodem

Of het nu gaat om onze CO2 absorberende halfverharding of onze schelpenmengsels die de basis vormen voor het principe van de zelfreinigende berm: onze stabiele bodemoplossingen reinigen het water voordat het het grondwater bereikt.

‘Krachtvoer’ voor de natuur

Onze schelpen mengsels worden breed ingezet. Zo ziet Staatsbosbeheer het kalkgehalte in de schelpen als een nuttige aanvulling om de verschraling in de natuur, als gevolg van de overmatige aanwezigheid van CO2, op natuurlijke wijze te bestrijden.

Veilig en duurzaam werken

Door altijd de minst ingrijpende aanpak voor de omgeving te overwegen, reduceren wij het aantal transportbewegingen. Hoe minder transport hoe lager de uitstoot van CO2 en hoe hoger de veiligheid voor de omgeving.

Een paar van onze oplossingen:

  • CO2 absorberende halfverharding
  • Zelfreinigende berm
  • Betonplaat met hekwerk geïntegreerd