De CO2-Prestatieladder is een manier om aan te geven dat wij actief aan het werk zijn om onze CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De CO2-Prestatieladder heeft tot doel om een versnelling aan te brengen in de CO2-reductie van onze organisatie, binnen onze bedrijfsvoering, in de projecten buiten en in de keten.

De CO2- prestatieladder is een CO2- managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau aan de eisen van de Co2- prestatieladder:

  1. Inzicht
  2. Reductie
  3. Transparantie
  4. Participatie

Wij zijn momenteel bezig met het behalen van CO2-bewust handelen certificaat niveau 3.

Wij verwachten dit medio bouwvak 2022 te behalen.