Natuurlijke halfverharding

OMSCHRIJVING

AA Ecostabiel is een mengsel van schelpen in diverse graderingen dat zich gedraagt als een kleischelp, maar dan zonder klei. Dit heeft als voordeel dat het in tegenstelling tot kleischelpen voor 100% bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, en dus bestempeld kan worden als ecologisch verantwoord.
De unieke samenstelling van AA Ecostabiel zorgt ervoor dat de halfverharding na het aanbren- gen en verdichten, door zijn hydraulische werking, zeer stabiel wordt en toch zijn doorlatendheid behoudt. Hierdoor komt, mits de ondergrond voldoende meewerkt, het zogenaamde verpappen van deze halfverharding bijna niet voor.
De hoge pH-waarde van het materiaal zal ervoor zorgen dat het iets langer duurt voordat er onkruid op de verharding groeit. De verharding ziet er voor een vrij lange tijd uit als een schelpverharding en zal niet snel stoffig ogen. Al deze punten zorgen ervoor dat AA Ecostabiel kan worden aan- gemerkt als een zeer duurzame halfverharding.

VERWERKING

Het product heeft zich al tientallen jaren onderscheiden AA Ecostabiel wordt geleverd in zandauto’s of big-bags op en/of nabij de plaats van verwerking. Het materiaal behoeft geen extra tussenbewerking en kan gelijk op de door u gewenste plaats worden verwerkt en verdicht – met een statische wals in het juiste ge- wenste profiel. De dikte van de te verwerken laag is afhankelijk van de te verwachte belas- ting en de ondergrond. Voor bijvoorbeeld een fietspad zonder zwaar verkeer voldoet 8cm AA Ecostabiel op een laag goed verdicht zand uitstekend.

TOEPASBAARHEID

 • Fiets- en wandelpaden
 • Parkeerplaatsen
 • Halfverhardingen in tuinen, parken 
 • Verharding van paden van golfbanen en vakantieparken
 • Erfverhardingen

criteria VOOR DUURZAME INKOOP

 • 100% Hernieuwbaar materiaal
 • Remt onkruidgroei door hoge pH
 • Eenvoudig verwerkbaar
 • Relatief weinig onderhoud door stabiele
  ligging

Vragen over de service? neem contact op!