Nansenbaan in Goes

In opdracht van ‘s Heeren Loo Zorggroep werkt Traas en Ovaa aan het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie aan de Nansenbaan in Goes. In deze fase wordt het grondwerk uitgevoerd, de riolering aangelegd en de funderingen voor de toekomstige verhardingen aangebracht. De bouw zal aankomend voorjaar starten en zodra die gereed is, komen we terug voor het definitief inrichten van dit mooie complex!