[vc_row][vc_column][vc_column_text]Multifucntionele zelfreinigende wegberm

Een innovatie van Aqua Aurora BV

Renig vuil wegwater directr in de berm door middel van een filterconstructie en gebruik dit filter als fundering voor een drainerende en waterbergende wegbermverharding van bermverband blokken. 

Dit filterconstructie reinigt gemiddeld vervuild wegwater tot onder de grenswaarden voor drinkwater.

Ecologisch is het gewenste milieu verontreinigingen bij de vervuilende bron aan te pakken. Voor wegen, waar verontreinigingen van zware metalen, nutriënten, miniralen olie, zouten en PAK met het afsromende wegwater meegevoerd worden, is de wegberm hiervoor de aangewezen plek.

De constructie

De ontwikkelde multifunctionele zelfreinigende wegberm bestaat uit RONA Drainverbandblokken (RDVB) op een drukverdelend geotextiel HP 90/90. De gaten in de RDVB zijn gevuld met een aeroob basisch mineraal filtermateriaal, Rona Biogrit. Onder het geoterxtiel is een fundering van 10 cm hoofdzakelijk. Mineraal filtermateriaal Rona Biogrit RB aangebracht. dit filter ligt op een geotextiel met olie bindende en olie afbrekende eigenschappen. De dimensionering wordt bepaalt door het af te voeren verharde oppervlak en de gewenste werkingsperiode van het filter. Afhanekelijk van de waterbelasting kan de constructie met een breedte vanaf 40 cm. worden aangelegd.

Onderzoek

Om de kwaliteiten van de zelfreinigende wegberm te valideren onderzoek ingenieursbureau TAUWde reinigende werking van de constructie. Op basis van de voorlopige resultaten is een optimaal mengsel samengesteld, waarmee een zelfreinigende werking van 40 jaar kan worden verwacht. intussen zijn de provincie Gelderland twee projecten (N316 Hengelo Gld. En de weg Papendal/Schaarsbergen). De wegvlakken zijn voorzien van een monitoringssystemen, zodat op gezette tijden de waterkwaliteit gestest kan worden.

Milieu

Toename van de veiligheid door vermindering van eenzijdige ongelukken langs wegen met wegbermverharding is op zich zelf al een milieuwinst. De zuiverende werking direct op de plaats van vervuiling voorkomt verontreiningingen in het milieu. In kwetsbare gebieden zoals waterweringsgebieden kunnen zo dure afvoersystemen achterwege blijven. De constructie is herlegbaar, recyclebaar en gescheiden op te nemen. Naast de zelfreinigende werking is de constructie waterbergend en vermogen ligt op ca. 1200l/sec./ha. Het minirale mengsel bestaat uit grotendeels herwinbare grondstoffen en milieuvriendelijke restproducten.

Toepassing

Naast de wegbermverharding is de zuiverende werking ook toe te passen bij waterbergingssystemen en infiltraties. Het filterende funderingsmateriaal is ook toepasbaar als semi verhardingsmateriaal voor wandelpaden, fietspaden en (milieuvriendelijke) parkeerplaatsen. vervuil afvalwater van kunstgrasvelden kan met het mengsel ontdaan worden van zware metalen. afhankelijk van de te verwachten vervuiling kan de zuiverende werking worden aangepast.

Marketing

De multifunctionale zelfreinigende wegberm wordt door Altena inframaterialen B.V. uit t HArde onder de naam “Rona Reinigende Berm” vermarkt. Zij is o.a. specialist in het aanbrengen van wegbermverharding van Rona Bermverbandblokken.

Belangrijke milieu eigenschappen

  • Rona Drainverbandblokken zijn herlegbaar, gescheiden opneembaar en recyclebaar
  • Geotextielen zijn herbruikbaar, gescheiden opneembaar en recyclebaar
  • Filtermateriaal is gescheiden opneembaar, bestaat grotendeels uit vernieuwbare grondstoffen, uit milieuvriendelijke reststoffen en uit CO2 bindende mineralen
  • De webbermverharding heeft een dubbele funtie: het bevordert de veiligheid voor het milieu en de weggebruiker. Daarnaast is het gewichtsbesparend, materiaalbesparend, waterzuiverend en waterbregend.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]